ERROR! ERROR! Emil vyhořel a zbyla po něm jen spoušť.
Vrať se raději na hlavní stranu.

Zpátky na hlavní stranu